Analize budowy kresomózgowia rozpoczniemy od przedstawienia budowy czesci wzrokowej podwzgórza

Analizę budowy kresomózgowia rozpoczniemy od przedstawienia budowy części wzrokowej podwzgórza . A. Część wzrokowa podwzgórza (pars optica ltypothalami) jest, jak sama nazwa wskazuje, umieszczona pod wzgórzem (thalamus), tworząc jak gdyby zakończenie -międzymózgowia. Posiada ona kształt drobnego pęcherzyka, spłaszczonego z boków i szeroko łączącego się w tyle z międzymózgowiem, a przechodzącego ku dołowi w tzw. –lejek (infundibulumy) . Wnętrze lejka wykazuje wydrążenie, łączące się ze światłem III komory, zwane –zachyłkiem lejkowym (recessus infundibularie). Na wierzchołku lejka, skierowanego ku dołowi, jest umieszczona – przysadka mózgowa (hypophysis cerebri), spoczywająca na siodle tureckim (sella turcica) k. klinowej. Przysadka składa się z dwóch płatów: z – płata przedniego(lobus ant. ), pochodzącego z ektodermalnej – kieszonki Rathkego gardła z-płata tylnego(lobus post. ), stanowiącego zgrubienie wierzchołka lejka. [przypisy: polfergan ulotka, azimycin cena, scopolan compositum ]

Powiązane tematy z artykułem: azimycin cena polfergan ulotka scopolan compositum