ciala prazkowane

Tak się przedstawia budowa węchomózgowia w dużym uproszczeniu i z pominięciem wielu szczegółów drugorzędnych. część podkorowa kresomózgowia. Drugim składnikiem zasadniczym części półkulowej kresomózgowia jest jego – część podkorowa (pars subcorucaićs), Pod nazwą tą rozumiemy wielkie skupienie istoty szarej, powstające w ścianie bocznej każdego z pierwotnych pęcherzyków kresomózgowiowych i przybierające postać tzw. – ciała prążkowanego (corpus striatum. ). Wkrótce po utworzeniu się jego, ściana boczna kresomózgowia zrasta się ze ścianą jego przyśrodkową, a te z kolei zrastają się ze ścianą boczną międzymózgowia (wzgórze), wskutek czego ciało prążkowane sąsiaduje ze wzgórzem . Zarówno to sąsiedztwo, jak i szereg innych okoliczności. było powodem, że wzgórze wraz z ciałem prążkowanym bywa ujmowane wspólnym mianem jąder podkorowych (nuclei subcorticales). Znaczenie ich jest wielkie, albowiem we wszystkich tych przypadkach, gdy płaszcz (pallium) kresomózgowia jest jeszcze słabo rozwinięty, jądra podkorowe stanowią instancję najwyższą układu nerwowego ośrodkowego. [przypisy: scopolan compositum, szernera warszawa, asumin skład ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin skład scopolan compositum szernera warszawa