Dychawica oskrzelowa

Dychawica oskrzelowa Dychawica oskrzelowa (asthma bronchiale ) jest schorzeniem o różnej etiologii i patogenezie. Może ona być także alergiczna, gdyż wywołują ją rozmaite- alergeny,- jak różnego rodzaju spożyte białka, drobnoustroje, rozwijające się na bloriach, śluzowych dróg oddechowych, pyłki pierza, pyłki mieszkaniowe, pył mączny, rozmaite zapachy i inne. Niektóre czynniki o charakterze fizycznym, jak wysoka ciepłota otoczenia, światło słoneczne, niskie ciśnienie barometryczne, a zwłaszcza nagłe jego zmiany mogą, również wywołać napad dychawic lub ułatwić jej wystąpienie PHY działaniu właściwych czynników. Powstaje ona przeważnie u ludzi z chwiejną równowagą układu wegetatywnego szczególnie tam, gdzie mamy wzmożone napięcie nerwu błędnego. Napady dychawicy powstają przeważnie w nocy podczas snu, gdyż wtedy nerw błędny wykazuje większe napięcie. Sen bowiem jest stanem, związanym ze zwiększonym napięciem nerwu błędnego. Napady dychawicy cechują się dużą dusznością, spowodowaną skurczem mięśni gładkich drobnych oskrzeli i obrzękiem błony śluzowej oskrzeli na tle rozszerzenia naczyń i wzmożonej ich przepuszczalności. Bardziej utrudniony jest wydech. Atak dychawicy łagodzi lub niweczy atropina, środki sympatykomimertyczne, jak adrenalina i jej pochodne, oraz wyciągi z przysadki mózgowej. Jak widzimy więc, środki porażające nerw błędny lub wzmagające czynność układu współczulnego wpływają dodatnio na ustępowanie objawów chorobowych. [patrz też: scopolan compositum, buderhin opinie, filtracja kłębuszkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: buderhin opinie filtracja kłębuszkowa scopolan compositum