Komora trzecia (rentriculus III) stanowi waska szpare, bedaca w przewazajacej swej czesci jama swiatla pecherzyka miedzymózgowiowego

Komora trzecia (rentriculus III) stanowi wąską szparę, będącą w przeważającej swej części jamą światła pęcherzyka międzymózgowiowego, do której dołącza się od przodu drobna część kresomózgowiowa. W komorze III rozróżniamy dwie, tj. prawą . i lewą, ściany boczne, utworzone przez wzgórze i na tyle do siebie zbliżone, że częstokroć zrastają się na pewnej przestrzeni ze sobą, tworząc tzw. – masę pośrednią (mass a intermedia). Od góry komora jest ograniczona nader cienką –blaszką nabłonkową (lamina epitlzelialis), okrywającą splot kosmówkowy komory I II (plesus chorioideus ventr. Ill), a od dołu częścią sutkowatą podwzgórza (pars mammillaris hypothalami), w tyle natomiast i na przedzie cienką ścianką, reprezentowaną tutaj przez -lejek (infundibulum. ) i osadzoną na nim – przysadkę mózgową (hypophysis cerebri) oraz-skrzyżowaniem nn. wzrokowych (chiasma nn. opticorum). Ściankę przednią omawianej komory tworzy – blaszka końcowa(lamina terminalis) i widniejące nad nią – spoidło mózgowe przednie (commissura ant. ) ścianę zaś tylną – spoidło więz. adełkowe (commissura habenularum) – nasadka (epiphysis cerebri) oraz – spoidło tylne (commissura post. ) . [hasła pokrewne: bruzda rolanda, środek nasenny krzyżówka, diprophos skutki uboczne ]

Powiązane tematy z artykułem: bruzda rolanda diprophos skutki uboczne środek nasenny krzyżówka