Kora mózgowa

Kora mózgowa. Trzecim składnikiem zasadniczym części półkulowej kresomózgowia jest płaszcz(pallium) albo – kora mózgowa(cortex cerebri) czyli wreszcie nowomózgowie (neencephalon). Anatomia porównawcza uczy, że ze wszystkich kręgowców właśnie ssaki charakteryzują się największym rozrostem kory mózgowej, wskutek czego zasługują na nazwę – korowców corticalia), w przeciwieństwie do pozostałych kręgowców, będących podkorowcami(suboorticaiia). Ten niebywały rozrost kory podąża równolegle ze wzrostem inteligencji, a przede wszystkim ze wzmożeniem się funkcji kojarzenia. Kojarzenie jest to przeciwstawianie sobie możliwie największej ilości podniet, dochodzących z całego ciała, a zwłaszcza ze świata zewnętrznego, za pośrednictwem telereceptorów. Wzrost części półkulowej u ssaków, a zwłaszcza u Hominidae, jest tak wielki, że przewyższa wreszcie wielkość wszystkich pozostałych odcinków mózgowia razem wziętych, stając się stopniowo najwyższą – instancją korową układu nerwowego ośrodkowego. Jak łatwo było zauważyć, unikam tutaj używania nazwy – mózg (cerebrum. ), a to z tej przyczyny, ze obejmuje on sobą kreso-, między- i śródmózgowie, a więc części o różnej budowie i o odmiennym znaczeniu. [podobne: diprophos skutki uboczne, scopolan compositum, diprophos skutki uboczne Wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: anapran opinie diprophos skutki uboczne scopolan compositum