kora mózgowa

Jedną z cech zasadniczych części półkulowej kresomózgowia jest mianowicie ta, że istota szara skupia się na obwodzie, otaczając umieszczoną pośrodkowo istotę białą. Spotykamy więc tutaj stosunki wręcz odmienne od tych, jakie zachodzą w rdzeniu kręgowym. W związku z rozwojem -płaszcza(pllium s. neencephalon), a więc z rozwojem, który cechuje nadewszystko rozrost istoty szarej obwodowej, tworzącej tzw. – korę mózgową (cortex cerebri), pojawia się na powierzchni półkul mózgowych szereg mniej lub więcej głębokich -bruzd(sulci), oddzielających od siebie wzniesienia, zwane –zawojami mózgowymi (gyri cerebrales). O bruzdach i zawojach kory mózgowej będą podane bliższe informacje później, tymczasem ograniczę się do wzmianki, że przyczyną pofałdowania i pobrużdżenia półkul (zwłaszcza u wyższych ssaków) jest niewspółmierność między rozrostem istoty szarej kory mózgowej a objętością istoty białej, reprezentowanej głównie przez szlaki skojarzeniowe. Analizę poszczególnych części półkul mózgowych rozpoczniemy od zbadania budowy węchomózgowia. a. [hasła pokrewne: dna moczanowa objawy, bruzda rolanda, dermatolog na nfz białystok ]

Powiązane tematy z artykułem: bruzda rolanda dermatolog na nfz białystok dna moczanowa objawy