Nierówności socjoekonomiczne w zdrowiu w 22 krajach europejskich czesc 4

2 pokazuje, że międzynarodowy wzorzec obserwowany w odniesieniu do względnych nierówności związanych z edukacją w odniesieniu do śmiertelności ma również ogólne zastosowanie do bezwzględnych nierówności w zakresie śmiertelności związanych z edukacją, na co wskazuje wskaźnik nierówności. W całej Europie osoby z mniejszym wykształceniem mają wyższy wskaźnik zgonów z wszystkich przyczyn, z wyjątkiem raka piersi, na co wskazuje negatywny wskaźnik nachylenia nierówności dla tej przyczyny śmierci. Nierówności w zakresie liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia stanowią 34% nierówności związanych z edukacją w zakresie wskaźnika zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wśród mężczyzn (451 z 1333 zgonów na 100 000 osobolat) i 51% wśród kobiet (251 z 492 zgonów na 100 000 osobolat). Chociaż śmierć z jakiejkolwiek przyczyny jest częstsza wśród osób z mniejszym wykształceniem niż wśród osób z wyższym wykształceniem, zakres zmienności pojedynczej przyczyny śmierci obejmuje niekiedy odwrotne nierówności (wyższa śmiertelność w grupach z wyższym wykształceniem) i regularne Nierówności (wyższa śmiertelność w grupach o niższym wykształceniu). Dane te pomagają wyjaśnić, w jaki sposób powstają mniejsze nierówności w poziomie wykształcenia w tempie zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w populacjach południowoeuropejskich i większe nierówności we wschodnich i bałtyckich regionach. Wśród mężczyzn i kobiet mniejsze nierówności w zakresie wskaźnika zgonów z jakiejkolwiek przyczyny w regionie południowym wynikają głównie z mniejszych nierówności w zakresie wskaźnika zgonu z powodu chorób układu krążenia. Na przykład wśród mężczyzn w Kraju Basków, gdzie nierówność w zakresie wykształcenia stopy zgonu z jakiejkolwiek przyczyny jest poniżej średniej europejskiej, śmierć z powodu chorób układu krążenia stanowi 46% tej różnicy (tj. [451-16 zgonów na 100 000 osobolat] ÷ [1333-384 zgonów na 100 000 osobolat]). Większe nierówności w zakresie liczby zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych w znacznym stopniu przyczyniają się do większych nierówności w zakresie wskaźnika zgonów z jakiejkolwiek przyczyny w regionach wschodnich i bałtyckich; jednak istotny wkład wnoszą również nowotwory we wschodnim regionie i urazy w regionie Morza Bałtyckiego.
W całej Europie nierówności w zakresie śmiertelności z powodu chorób związanych z paleniem stanowią 22% nierówności w zakresie wskaźnika zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wśród mężczyzn i 6% wśród kobiet (tabela 2). Nierówności w śmiertelności związanej z paleniem są większe w regionach wschodnich i bałtyckich (tylko wśród mężczyzn) i mniejsze (lub nawet odwrotne ) w regionie południowym. W całej Europie nierówności w zakresie śmiertelności związanej z alkoholem stanowią 11% nierówności w zakresie wskaźnika zgonu z jakiejkolwiek przyczyny wśród mężczyzn i 6% wśród kobiet. Większe nierówności związane ze śmiertelnością związaną z alkoholem przyczyniają się do większych nierówności w zakresie wskaźnika zgonu z jakiejkolwiek przyczyny na Węgrzech (wśród mężczyzn i kobiet) oraz w regionie Morza Bałtyckiego (tylko wśród mężczyzn). W całej Europie, zgony z przyczyn podlegających interwencji medycznej stanowią 5% nierówności w zakresie wskaźnika zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Nierówności te są jednak większe niż średnia europejska na Litwie iw Estonii, gdzie przyczyniają się do większych nierówności w zakresie wskaźnika zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (tylko wśród mężczyzn).
Rysunek 2
[więcej w: servenon opinie, hepavax gene, filtracja kłębuszkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: filtracja kłębuszkowa hepavax gene servenon opinie