Ostatnim skladnikiem czesci wzrokowej podwzgórza jest -blaszka kolcowa

Ostatnim składnikiem części wzrokowej podwzgórza jest –blaszka kolcowa (lamina terminalis ), Blaszka ta, umieszczona prostopadle w płaszczyźnie czołowej, rozpościera się między skrzyżowaniem wzrokowym i spoidłem mózgowym przednim (commissura cerebri ant. ) i stanowi ścianę przednią komory . l) Jak już wspomniałem – część wzrokowa podwzórza bywa zazwyczaj traktowana jako część międzymózgowia (diencepbalon), Wzorując się jednak na sposobie ujęcia E. Viljigera, przedstawiam tą część mózgowia jako część nie parzystą kresomózgowia. J3. Część półkulowa kresomózgowia (pars hemiephaerica) składa się z dwóch symetrycznie ustawionych – półkul mózgowych (Iiemisphaeria cerebri), prawej i lewej, oddzielonych od siebie po stronie grzbietowej głęboką- szczeliną mózgową podłużną (fissura longitudinalis). Szczelina ta jest, oczywiście, wyrazem podziału kresomózgowia na dwa pęcherzyki wtórne, a podział sam został wywołany obecnością –sierpu mózgowego(fal cerebri) opony twardej (p. opony mózgowe), mającego kształt blaszki, zwisającej ze sklepienia czaszki w głąb jamy czaszkowej. [hasła pokrewne: azimycin cena, asumin skład, filtracja kłębuszkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin skład azimycin cena filtracja kłębuszkowa