otwór Monroego

Pomiędzy słupami sklepieniowymi :z jednej strony, a kolcem i kolanem ciała modzelowatego z drugiej, znajdujemy nader cienką błonę – przegrodę przezroczystą (septum. peilucidum), stanowiącą zrośnięte ze sobą i niedorozwinięte części ścian pęcherzyków kresomózgowia. W tyle od słupa sklepieniowego, a przed końcem przednim wzgórza, widnieje – otwór Monroego (for. Monroi), łączący każdą z komór bocznych z komorąI. Jak wspomniałem powyżej, obydwa słupy trzonu ciała modzelowatego łączą, się ze sobą we wspólny – trzon(corpus forniois), lecz niebawem ulegają rozłączeniu, tworząc dwie symetryczne – odnogi sklepieniowe (crura. fornicis), z których każda podąża wzdłuż części tylnej zawoju zębatego, aby skończyć się zawojem hipokampa. W ten sposób sklepienie jest właściwie pęczkiem skojarzeniowym podłużnym, łączącym ciała sutkowa te z zawojami hipokampa. Ale na tym nie koniec. Otóż, badając odejście odnóży sklepieniowych od trzonu sklepienia stwierdzimy, że w tyle od nich znajduje się jeszcze jedno pasmo włókien, w danym przypadku o przebiegu poprzecznym. Jest to – sklepienie poprzeczne (forni transversus), służące do połączenia zawoju hipokampa prawego z zawojem hipokampa lewym. [więcej w: anapran opinie, zirid opinie, szernera warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: anapran opinie szernera warszawa zirid opinie