plat wechowy tylny

Tak się przedstawia budowa płata węchowego przedniego. 2) –płat węchowy tylny (lobus olfactorius post. ) jest, jako całość, położony w tyle od płata przedniego, ściślej mówiąc w kącie, utworzonym przez rozchodzące się zawoje węchowe. Na budowę płata węchowego składają się: położony na przedzie – trójkąt wechowy (trigonum olf. ) , umieszczona nieco bardziej ku tyłowi- istota porowata przednia (subst, perforata ant. ) i wreszcie – zawój podmodzelowaty (gyrus eubcallosus), przechodzący na pow. przyśrodkową półkuli mózgowej. Celem dokładniejszego sprecyzowania topografii zawoju podmodzelowatego dodam, że jest on położony między polem przywęchowym i kolcem ciała modzelowatego, stykając się z nim bezpośrednio. Tyle więc powiedzieliśmy obudowie płata węchowego tylnego i o części obwodowej węchomózgowia w ogólności. modzelowatego II. W skład – części korowej węchomózgowia (pars corticalis) wchodzą dwa wielkie zawoje węchowe, otaczające podkowiasto ciało modzelowate. Tymi zawojami są: – zawój zębaty (gyrus dentatue) i – zawój sklepieniowy. Zawój zębaty (gyrus deritatus) stanowi dalszy ciąg płata węchowego tylnego (lobus olf. post. ). [więcej w: hepavax gene, asumin skład, bruzda rolanda ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin skład bruzda rolanda hepavax gene