Podstawe kazdej z pólkul stanowi czesc podkorowa kresomózgowia

Jako całość, część półkul ową kresomózgowia możemy sobie wyobrazić pod postacią dwóch – półkul mózgowych(hemisphaeria cerebri), prawej i lewej, oddzielonych od siebie – szczeliną podłużną (fissura longitudinalis cerebri). Odchodzą one od części wzrokowej podwzgórza i są połączone z sobą za pośrednictwem ciała modzelowatego (corpus callosum) . Podstawę każdej z półkul stanowi – część podkorowa kresomózgowia, a wewnątrz znajdujemy szczelinowatą – komorę boczną (rentriculus lat. ), komunikującą się otworem Monroego (Jor. Monroi) z komorą . W półkuli mózgowej (hemisphaerium cerebri) istota biała zajmuje położenie ośrodkowe, tworząc tzw. Ośrodek półowalny (centrum samiorale). Istota szara, pod nazwą – kory mózgowej albo – płaszcza (cortex s. pallium), jest skupiona na obwodzie. [więcej w: biovena ożarów, zirid opinie, filtracja kłębuszkowa ]

Powiązane tematy z artykułem: biovena ożarów filtracja kłębuszkowa zirid opinie