sploty kosmówkowe

Gdybyśmy włożyli palec pod ten wał ciała modzelowatego, przeniknęlibyśmy do głębokiej – szczeliny mózgowe j poprzecznej (flssura transversa oerebri) , oddzielającej powierzchnię dolną ciała modzelowatego od sklepienia komory, utworzonego, jak wiadomo, przez cienką – blaszkę nabłonkową (lamina epithelialie ventriculi In). Szczelina ta jest tym ważna, iż przenikają przez nią sploty naczyniowe, tworzące tzw. – sploty kosmówkowe (plexus chorioidei) komór bocznych i komory . Powracając do opisu ciała modzelowatego zaznaczymy, że przenika ono w głąb każdej z półkul mózgowych, tworząc tam – promienistość(radiatio corp. callos i), składającą się z włókien skojarzeniowych . We wnętrzu każdej z półkul mózgowych znajduje się szczelinowata –komora boczna(rerurioulus lat. ) , komunikująca się z komorą za pośrednictwem otworu Monroego (for. Monroi). Celem uzupełnienia powyższych wiadomości dodamy, że dla celów dydaktycznych w kresomózgowiu rozróżniamy trzy powierzchnie: – powierzchnię dolną albo – podstawę mózgu (basie cerebri), – powierzchnię zewnętrzną (facies ext. ) i – powierzchnię przyśrodkową (facies med. ), skierowaną do światła szczeliny mózgowej podłużnej. [więcej w: diprophos skutki uboczne, kamed skierniewice, ginkofar forte opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: diprophos skutki uboczne ginkofar forte opinie kamed skierniewice