Szlak czworaczo-nerwowy

– Szlak czworaczo-nerwowy (tr. tecto-spinalie) rozpoczyna się w istocie szarej ciał czworaczych (corpora quadrigemina) i natychmiast podlega skrzyżowaniu, po czym kieruje się ku tyłowi a przebiegłszy tyło- i rdzeniomózgowie wkracza w obrąb powrózka brzusznego rdzenia, kończąc się we wszystkich odcinkach rdzenia nawiązaniem łączności z neuronami jąder ruchowych słupa brzusznego. Biorąc pod uwagę, że ciała czworacze przednie są pierwotnymi ośrodkami wzrokowymi, a ciała czworacze tylne pełnią rolę ośrodków słuchowych, jest zatem rzeczą prawdopodobną, że za pośrednictwem szlaku czworaczo – rdzeniowego ośrodki te wywierają wpływ o charakterze słuchowo – wzrokowym na jądra ruchowe słupa brzusznego rdzenia, zarządzające, jak wiadomo, ruchami mięśni somatycznych. 3. Szlak przedsionkowo- rdzeniowy-(-tr. reetibuto-epinatis) rozpoczyna się w jądrze Deitersa (nucleus Deitersi) tyłomózgowia, będącego jednym z jąder zakończeniowych gałęzi przedsionkowej (ramus vestibularis) n. słuchowego. Stąd szlak ten podąża ku tyłowi, wchodzi w obrąb powrózka brzusznego rdzenia i wreszcie pojedynczymi włóknami kończy się w jądrach ruchowych słupa brzusznego . Fizjologicznym przedłużeniem szlaku przedsionkowo-rdzeniowego są, oczywiście, włókna somatyczno – ruchowe korzonka brzusznego. 4. [przypisy: asumin forum, azimycin cena, scopolan compositum ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum azimycin cena scopolan compositum