Szlak mózdzkowo- czerwienny

Szlak móżdżkowo- czerwienny (tr. cerebello-tegmentalis) rozpoczyna się w jądrze zębatym móżdżku (nucleus dentatus), po czym kieruje się poprzez ramię mózgowe (brachćum. conjunctirum. ) ku stronie przeciwległej, kończąc się w jądrze czerwiennym. Ze swej strony jądro zębate otrzymuje podniety od kory móżdżkowej za pośrednictwem włókien – szlaku móżdżkowo- zębatego (tr. cerebello – dentatus). Uogólniając obecnie dane powyższe, możemy powiedzieć, że kora móżdżkowa (cortex cerebelli) wywiera wpływ na neurony ruchowe słupa brzusznego rdzenia przy pomocy trzech szlaków, z których każdy jest przedłużeniem czynnościowym drugiego. Przypominam ogólnikowo, że jądra słupów brzusznych są ośrodkami ruchowymi umięśnienia somatycznego, zarządzającymi jego skórczami za pośrednictwem swych neurytów, wchodzących w skład korzonków brzusznych. Ze względu na to, że dwa z powyżej wymienionych szlaków (tr. cerebello-tegmentalis itr. rubro-spinalis) są szlakami skrzyżowanymi, każda z półkul móżdżkowych wywiera wpływ na słup brzuszny rdzenia swej własnej strony (skutek ostateczny podwójnego skrzyżowania jest właściwie taki, jak gdyby nie było zgoła żadnych skrzyżowań). [podobne: bruzda rolanda, servenon opinie, tetraboran sodu ]

Powiązane tematy z artykułem: bruzda rolanda servenon opinie tetraboran sodu