szlak rozpoczynajacy sie po stronie lewej ciala

Jeżeli chodzi w szczególności o rozwój osobniczy szlaków, to jest rzeczą ważną, że dojrzewają one nie synchronicznie, lecz w różnych epokach kształtowania się ustroju; jedne wcześniej, inne później. Wyrazem dojrzałości danego szlaku, wypowiadającego się w możności przewodzenia podniet, jest okrycie się włókien szlaku otoczką rdzenną. Spostrzeżenia wykazały, że szlaki odgrywające większą rolę fizjologiczną oraz szlaki rodowo starsze dojrzewają wcześniej, aniżeli szlaki o znaczeniu drugorzędnym. Nader częstym zjawiskiem, obserwowanym w przebiegu szlaków, jest kierowanie się ich od miejsca zapoczątkowania ku stronie przeciwległej. A więc np. szlak rozpoczynający się po stronie lewej ciała w dalszym swym przebiegu przechodzi na stronę prawą i tutaj się kończy. Objaw ten nazywamy- skrzyżowaniem szlakowym (decussatio), a szlaki wykazujące takie zachowanie się – szlakami skrzyżowanymi i albo heteromerycznymi. [hasła pokrewne: sandra dziwiszek instagram, azimycin cena, tetraboran sodu ]

Powiązane tematy z artykułem: azimycin cena sandra dziwiszek instagram tetraboran sodu