Szlak wzgórzowo-rdzeniowy

Szlak wzgórzowo-rdzeniowy (tr. thalamo-spinaiie) rozpoczyna się w jądrach wzgórza, po czym ciągnie się ku tyłowi, ulega skrzyżowaniu i wreszcie, przedostawszy się w obrąb powrózka bocznego rdzenia, kończy się prawdopodobnie wokół jąder ruchowych słupa brzusznego. 7. Szlak oliwkowo -rdzeniowy(tr. olim-spinalis Helregi} stanowi cienką wiązkę, umieszczoną na pograniczu między powrózkiem brzusznym i powrózkiem bocznym, za pośrednictwem której jądro oliwkowe (n. olirarius) jest W stanie wywierać wpływ na słup brzuszny rdzenia. Ze swej strony jądro oliwkowe rdzeniowo mózgowia znajduje się pod wyraźnym wpływem wzgórza, za pośrednictwem – szlaku wzgórzowo-oliwkowego (tr. thalamo-oliraris}, W powyższym ujęciu jądro oliwkowe stanowiło by stację pośredniczącą między wzgórzem i słupem brzusznym rdzenia. [patrz też: servenon opinie, hepavax gene, tetraboran sodu ]

Powiązane tematy z artykułem: hepavax gene servenon opinie tetraboran sodu