Trzy pierwsze bruzdy ograniczaja trzy podkowiaste, wspólsrodkowe zawoje

Trzy pierwsze bruzdy ograniczają trzy podkowiaste, współśrodkowe zawoje. Są to: – zawójIukowatyI (gyrus arcuatus l), – zawój łukowaty (gyrus arcuatus II) oraz – zawój łukowaty (gyrus arcuatus IiI). U Człowiekowatych cały nieomal obszar objęty bruzdą Sylwiusza zapada się w głąb dołu Sylwiusza, odcinek zaś tylny bruzdy Sylwiusza przeistacza się w – bruzdę skroniową górną (sulcus temp. suqr. }, Ku obwodowi od wymienionych bruzd znajdujemy u Canidae bruzdy następujące: – bruzdę pętlowatą (sulcus ans atus), – bruzdę krzyżową(sulcus cruciatus),-bruzdę koronową(sulcus coronalis) i wreszcie Bruzdę Sylwiusza przednią (sulcus praesylvius). Z bruzd tych u Człowiekowatych bruzda pętlowa łączy się z bruzdą koronową, tworząc nader ważną z punktu widzenia topografii półkuli mózgowej – bruzdę ośrodkową Rolanda (sulcus centralis Rolandi). Bruzda ta opuszcza się ukośnie z krawędzi górnej półkuli mózgowej w kierunku szczeliny Sylwiusza (fissura Sylvii), nie osiągając jej jednak. Bruzda ośrodkowa Rolanda oddziela płat czołowy od płata ciemieniowego, a w szczególności-zawój przedpośrodkowy (gyrus praecentralis) od – zawoju zapośrodkowego (gyrus postceritralie), Poza bruzdami wspomnianymi korę Człowiekowatych charakteryzuje obecność bruzd następujących : bruzdy przedpośrodkowej (sulcus praeceruralie), bruzdy czołowej górnej (sulcus frontalis su/p. }, – bruzdy czołowej dolnej, bruzd skroniowych górnej, środkowej i dolnej (sulci teniporalee sup. , med. et irif. ) i wreszcie pewnej ilości – bruzd potylicznych (sulci occipitalee). [patrz też: asumin skład, asumin forum, szernera warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum asumin skład szernera warszawa