Uprawnienia zawodowe do świadczenia usług.

width=300Każdy zawód posiada swoje normy oraz ogólne reguły do jego wykonywania. Psychoterapeuta Warszawa to osoba posiadająca odpowiednie umiejętności, uprawnienia i wykształcenie do prowadzenia różnych form terapeutycznych oddziałujących na stan umysłowy pacjenta. Obecnie od kilku lat mówi się o ustawie dotyczących zawodów medycznych, jednak nie zostało to jeszcze zatwierdzone. Projekt ten zakłada, iż zawód będzie mogła wykonywać osoba po ukończeniu szkoły wyższej, uzyskała tytuł magistra lub posiada wykształcenie z zakresu medycyny z ukończeniem szkolenia podyplomowego w zakresie psychoterapii. Obecnie terapie są finansowane w formie leczenia stacjonarnego lub ambulatoryjnego. Mogą być prowadzone indywidualnie lub grupowo. Ze względu na trudności z uchwaleniem ustawy, każda osoba ukończywszy 2-letnie szkolenie psychoterapeutyczne może prowadzić leczenie usprawniające. Kryteria takie wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Warto mieć to na uwadze, mając na celu otworzenie swojego prywatnego gabinetu, ponieważ bez uzyskania wyższego wykształcenia w przyszłości może nieść to dla nas przykre konsekwencje.

Powiązane tematy z artykułem: kamed skierniewice