wewnatrz pólkul mózgowych

Znajdziemy je tuż u górnego końca blaszki końcowej (lamina terminaiis), bezpośrednio pod kolcem- ciała modzelowatego. Nader zawiłą i trudną do zrozumienia budowę posiada drugie pasmo skojarzeniowe węchomózgowia, które nazwaliśmy – skepieniem (fornix). Sklepienie posiada zasadniczo kształt wyciągniętej litery X, a więc składa się z dwóch ramion podłużnych (jedno należące do półkuli mózgowej lewej, a drugie do prawej l), zrośniętych ze sobą pośrodku . Wyobraźmy sobie teraz, że tę literę, wyciętą z papieru, obwijamy dookoła palca i tak zwinięte podkowiasto sklepienie umieszczamy wewnątrz półkul mózgowych w ten sposób, aby znalazło się ono ponad blaszką nabłonkową komory (lamina episheiiaiis vetitr. 111), a pod ciałem modzelowatym. Sklepienie (fornix) rozpoczyna się na przedzie dwoma lekko rozchodzącymi się, krótkimi ramionami, mającymi nazwę – słupów sklepienioniowych (columnae fornicis) . Opierają się one na ciałach sutkowatych i są z nimi w ścisłym związku. Od ciał sutkowatych słupy sklepieniowe wznoszą się ku górze i zrósłszy się w jedną całość przylegają do powierzchni dolnej trzonu ciała modzelowatego. [patrz też: anapran opinie, filtracja kłębuszkowa, scopolan compositum ]

Powiązane tematy z artykułem: anapran opinie filtracja kłębuszkowa scopolan compositum