Z kora mózgowa cialo prazkowane jest w lacznosci za posrednictwem szlaku korowo-praskowanego

Z korą mózgową ciało prążkowane jest w łączności za pośrednictwem szlaku korowo-prąśkowanego (tractus cortico-striatus), ze wzgórzem przy pomocy- szlaku prążkowo-wzgórzowego (tr. s. radiatio strio-thalamica), z jądrami podwzgórzowymi – szlakiem prąśkowo-podwzgórkowym (rudiatio strio-subthalamica) i wreszcie z jądrem czerwiennym (nucleus ruber) za pośrednictwem – szlaku prążkowo-czerwiennego (tr, rubro-striatus), Znaczenie ciała prążkowanego, podobnie jak i drugiego składnika jąder podkorowych, tj. zgóra, nie jest ostatecznie wyjaśnione. Pewne dane przemawiają za tym, iż w równym stopniu jak wzgórze jest ośrodkiem o charakterze czuciowym, to ciało prążkowane stanowi ośrodek podkorowy ruchowy. Ciało prążkowane byłoby zatem ośrodkiem automatyzmów ruchowych wrodzonych, rozstrzygających o postawie i o rodzaju zestrojów ruchowych, charakteryzujących dany gatunek. Być może, że tutaj posiadają swe siedlisko także i instynkty oraz wszystkie przejawy ruchowe, nie wymagające jeszcze interwencji kory mózgowej, dla których jednak rdzeń kręgowy jest już nie wystarczający. [podobne: asumin forum, biovena ożarów, sandra dziwiszek instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: asumin forum biovena ożarów sandra dziwiszek instagram