zachylek podnasadkowy

W okolicy nasadki komora III może tworzyć następujące zachyłki: -zachylek nadnasadkowy (recessus suprapinealis), – zachyłek nasadkowy (recessus pinealis) i wreszcie- zachyłek podnasadkowy [recessus infrapinealis). Światło komory komunikuje się poniżej spoidła tylnego z wodociągiem Sylwinsza, a na przedzie z obydwiema – komorami bocznymi (ventriculi lat. )kresomózgowia za pośrednictwem dwóch symetrycznych otworów Monroego (forr. Monroi). Kresomózgowie ((telencephalon). Kresomózgowie stanowi ostatnią część mózgowia, która u ssaków zdobyła sobie prymat co do wielkości . W –kresomózgowiu rozróżniamy dwie zasadnicze części: nieparzystą – część wzrokową podwzgórza (pars optica hypothaJami), będącą do pewnego stopnia przedłużeniem międzymózgowia, a zwłaszcza jego części : sutkowatej podwzgórza (pars mammiltarie hypothalami), oraz – część półkulową(pars hemisphaerica), składającą się z dwóch symetrycznych połówek, prawej i lewej, półkul mózgowych (hemisphaeria cerebri), obejmujących między sobą międzymózgowie. Ażeby ująć trafnie wzajemny stosunek przestrzenny wymienionych części kresomózgowia, należy sobie wyobrazić część wzrokową podwzgórza jako maleńki pęcherzyk, z którego powstają po obu stronach wielkie, balonowate uwypuklenia, odpowiadające półkulom mózgowym. [podobne: scopolan compositum, diprophos skutki uboczne, środek nasenny krzyżówka ]

Powiązane tematy z artykułem: diprophos skutki uboczne scopolan compositum środek nasenny krzyżówka