Zawój hipokampa

Zawój hipokampa jest oddzielony od zawoju zębatego głęboką – szczeliną hipokampa (fissura hippocampi), która, wtłaczając w głąb komory bocznej część kory mózgowej, tworzy tam podłużne wzniesienie, zwane –rogiem Ammona (corrui Amrnorus ), Róg Ammona, położony między odcinkami końcowymi zawoju zębatego i zawoju sklepieniowego, może być widoczny dopiero po otworzeniu komory bocznej lub na przekrojach poprzecznych mózgu. Gdybyśmy teraz myślowo połączyli w jedną całość obydwa płaty węchowe z obydwoma zawojami węchowymi korowymi, tj. z zawojem sklepieniowym i z zawojem zębatym, otrzymalibyśmy obraz węchomózgowia pod postacią podwójnej obręczy, otaczającej wokół ciało modzelowate, a poniekąd i komorę. Czuję się w obowiązku zaznaczyć tutaj, że powyższy obraz ośrodków węchomózgowia stanowi znaczne uproszczenie stosunków rzeczywistych. Istotnie, w związku z przodującą rolą zmysłu powonienia u ssaków, budowa węchomózgowia wykazuje niezwykle zawiły układ stosunków, nie poddający się zwięzłemu przedstawieniu . W ścisłym związku z węchomózgowiem znajdują się dwa szlaki skojarzeniowe. Są to: -spoidło mózgowe przednie (commissura cerebriant. ) i tzw. – sklepienie (fornix). Spoidło mózgowe przednie (oommissura ant. ) jest utworem rodowo b. starym, mającym za zadanie podporządkowanie wzajemne prawego z lewym płatem węchowym i prawego z lewym piatem hipokampa. [przypisy: środek nasenny krzyżówka, zirid opinie, anapran opinie ]

Powiązane tematy z artykułem: anapran opinie środek nasenny krzyżówka zirid opinie