Zawój zebaty

Rozpoczyna się on u zawoju podmodzelowatego po czym, przyciśnięty do powierzchni grzbietowej ciała modzelowatego, ciągnie się wraz z nim ku tyłowi, następnie przegina się poprzez jego wał (splenium corp. callosi), zawraca w dół i nieco ku przodowi, kończąc się w pobliżu płata gruszkowatego. Zawój sklepieniowy (gyrus fornicatus) stanowi pewnego rodzaju przedłużenie płata węchowego przedniego (lobus olf. ant. ). Jest on położony bardziej obwodowo od zawoju zębatego i oddzielony od niego – bruzdą ciała modzelowatego (sulcus corp. callosi), a posiada również kształt podkowiasty. Zawój sklepieniowy rozpoczyna się u pola przywęchowego (area parolfactoria), po czym ciągnie się po pow. przyśrodkowej półkuli mózgowej, obwodowo od zawoju zębatego, a kończy się w sąsiedztwie płata gruszkowatego silnie rozwiniętym zawojem hipokampa (gyrus hippocampi). Część zawoju sklepieniowego, umieszczona nad trzonem ciała modzelowatego, posiada nazwę – zawoju pasowego (gyrus cinguli). Zawój ten jest oddzielony od kory pozostałej części półkuli – bruzdą modzelowato-graniczną (sulcus callosomaręinaiis), która wraz ze szczeliną węchową (fissura rhinica) wyosobnia niejako węchomózgowie z ram kresomózgowia . [patrz też: sulpiryd forum, azimycin cena, tetraboran sodu ]

Powiązane tematy z artykułem: azimycin cena sulpiryd forum tetraboran sodu