Zjawisko Kocha

Zjawisko Kocha nie może być jednak tłumaczone odpornością na działanie prątka gruźliczego, gdyż zmiany powstają zarówno u zwierząt zdrowych jak i chorych na gruźlicę. Słabszy wynik sprawy miejscowej i cięższy jej przebieg u gruźliczej świnki morskiej należy tłumaczyć alergią. Alergenami, które wywołują alergię w gruźlicy, mogą być zarówno białko prątka gruźliczego jak i wytwory jego przemiany materii. Okazało się jednak, że cechy anafilaksji w gruźlicy są związane raczej z białkiem -bakteryjnym, gdyż ; wprowadzając zwierzętom chorym na gruźlicę zarazki gruźlicy otrzymujemy typowy wstrząs. anafilaktyczny. 2. Kiła Przejawy alergii widzimy także w kile. W przebiegu kiły wyróżniamy 3 okresy alergiczne. Wrzód pierwotny jest wynikiem alergii i cechuje się naciekiem zapalnym z owrzodzeniem. Powstaje on w trzy tygodnie po zakażeniu; to jest wtedy gdy tkanka, na której się znajduje, wytworzy w sobie stan alergii na krętki blade. W okresie drugim powstaje wysypka jako wyraz alergii obejmującej cały ustrój. W tym okresie następuje znaczna redukcja zarazka dzięki wytworzeniu się przeciwciał. W okresie trzecim istnieje już hiperergia, gdyż mimo znacznej redukcji zarazka występują zmiany wytwórcze. [patrz też: buderhin opinie, krwiak podpajęczynówkowy, sulpiryd forum ]

Powiązane tematy z artykułem: buderhin opinie krwiak podpajęczynówkowy sulpiryd forum